Házhoz szállítás: Magyarország teljes területén! Recept köteles termékek kizárólag patikánkban állatorvosi vény ellenében vásárolhatók meg!

Adatvédelem

A Hűbarát Gyógyszertár Kft. tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli . A felhasználók adatainak kezelése során különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel járunk el: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; az 1998. évi VI. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
Eladó garantálja, hogy a Vevő személyes adatait nem értékesíti harmadik félnek, valamint hogy személyes adatait semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé harmadik félnek értékesítés céljára.

Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

Készült: 2015-09-01